Ny runde med mental trening onsdag den 11.08.21

OBS: Onsdag 11. august fra kl. 19 vil den mentale treningen med psykoterapeut Sajida Parveen fortsette på Zoom. Treningen er i forbindelse med IKKGs koronaprosjekt med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). For å få tilsendt zoom-lenke er det fint om dere fyller ut dette påmeldingsskjemaet innen tirsdag den 10. august.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *