Innkalling til årsmøte i IKKG 2022

Kjære medlem av IKKG,


Du er velkommen til årsmøte i foreningen søndag 9. januar 2022 fra kl.
14 til kl. 16. Frist for å melde inn saker til årsmøtet og kandidater til
valgkomiteen er søndag 26. desember. Valgkomiteen består av Rubina
Jabeen og Sigurd Lydersen, og disse kan kontaktes dersom du ønsker
et tillitsverv i foreningen. Endelig innkalling med informasjon om sted vil
komme innen søndag 2. januar, i henhold til IKKGs vedtekter. Dersom
smittesituasjonen gjør det vanskelig å gjennomføre møtet fysisk, vil det
kunne bli gjennomført via Zoom.


Vennlig hilsen
Ghazala Naseem, styreleder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *