Velkommen til piknik og konsert med IKKG søndag 19. juni

https://ofo.no/no/konserter/2022-06-19/friluftskonsert-pa-myralokka

IKKG inviterer til en piknik og musikkopplevelse med Oslo-filharmonien som skal holde en friluftskonsert på Myraløkka søndag 19. juni fra kl. 15. Pikniken er starten på IKKGs koronaprosjekt 2022, som vil tilby livsstyrketrening, mental trening og kulturtilbud for målgruppen av kvinner med minoritetsbakgrunn og deres familier. Prosjektet er støttet av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

For å bli med i prosjektet og på pikniken vennligst fyll ut dette påmeldingsskjemaet, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOBOTlyCHiz9IeWKq7gQBBlX8WHL6wRoL1tn2pWdEdzgV3w/viewform?usp=sf_link, eller kontakt IKKGs leder Ghazala Naseem på mob. 410 41 579.

Det er begrensede plasser, og de første som melder seg får være med, mot bekreftelse på plass. Vennlig hilsen prosjektkomiteen v. Ghazala Naseem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *