Viktige oppdateringer fra koronavaksinasjonsprogrammet via

28.09.22:

Anbefaling om oppfriskningsdose for kommende høst/vintersesong


Nå anbefaler FHI flere personer å ta oppfriskningsdose i høst/vinter. Vi anbefaler ny
oppfriskningsdose med koronavaksine til:
Personer 65 år og eldre Personer 18-64 år med risiko for alvorlig koronasykdom
Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med enkelte alvorlige sykdommer Gravide i 2. og 3. trimester


Hvis du tilhører en av disse gruppene bør du ta ny oppfriskningsdose selv om du nylig har hatt korona. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du tar ny vaksinedose. Det bør også være minst 4 måneder siden siste dose med koronavaksine.

Les mer om anbefalingene til oppfriskningsdose:
https://www.fhi.no/nyheter/2022/flere-far-tilbud-om-oppfriskningsdose-med-koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

Nye oppdaterte koronavaksiner tilgjengelig i Norge Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig godkjent to oppdaterte versjoner av koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Vaksinene beskytter mot det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvariantene (Omikron). Om du nylig har tatt oppfriskningsdose med en av de opprinnelige vaksinene, har du fått styrket beskyttelse mot alvorlig sykdom, og trenger ikke en ny dose med oppdatert vaksine nå.


En oppfriskningsdose med en oppdatert vaksine vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet foreløpig ikke hvor mye bedre, og hvor lenge det varer. Beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom er forventet å være like god for de opprinnelige vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene. Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsdoser med de opprinnelige vaksinene. Om du ønsker å få oppfriskningsdose med en av de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, kan du si fra om det på vaksinasjonsstedet.


Les mer om de nye oppdaterte koronavaksinene:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

1.07.22:

Koronasertifikat på reise – husk dette

Flere land krever fremdeles koronasertifikat ved innreise. Regler for bruk av koronasertifikat i andre land kan være annerledes det som er gjeldende anbefalinger i Norge fra Folkehelseinstituttet om vaksinasjon og testing for koronavirus. Det er lurt å sjekke reglene i landet du skal reise i god tid før du reiser, og følger med for eventuelle endringer før avreise.

FHI har laget en nyhetssak: https://www.fhi.no/nyheter/2022/ut-og-reise-med-koronasertifikat/

Helsenorge.no har laget en sjekkliste: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/sjekkliste-for-reiser/

Mors vaksine mot koronavirus beskytter også barnet i magen

Risikoen for å få korona de første fire månedene av livet, er lavere dersom mor ble vaksinert under graviditeten. Det viser en ny studie fra Senter for fruktbarhet og helse ved FHI.

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/mors-vaksine-beskytter-ogsa-barnet-i-magen/

30.6.22:

Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose
Folkehelseinstituttet anbefaler personer som er 75 år eller eldre til å ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Sykehjemsbeboere og personer over 80 år prioriteres først. Det er økt koronasmitte i Norge fordi det er kommet en ny variant av omikron som sprer seg raskere enn tidligere varianter. Det har vært flere sykehusinnleggelser for koronasykdom blant personer som er 75 år og eldre, også
hos dem som har fått 3 vaksinedoser. Derfor anbefaler FHI ny oppfriskningsdose til de eldst og mest sårbare.

Gjennomgått infeksjon med omikron ser ut til å gi lavere beskyttelse til å bli smittet eller syk på nytt sammenlignet med tidligere varianter. Personer som er 75 år eller eldre og sykehjemsbeboere som har gjennomgått infeksjon anbefales derfor også å ta oppfriskningsdose. 
Les mer:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/eldre-og-sykehjemsbeboere-anbefales-ny-
oppfriskningsdose/

Status koronapandemi og informasjon fra FHI framover Smitteutviklingen i Norge er omtrent den samme som i resten av Norden og i Europa, og de fleste land fjerner sine restriksjoner. Folkehelseinstituttet antar at det i høst vil komme en ny bølge med
koronavirus. Les mer: Oppdatert risikovurdering for Covid-19-epidemien og influensaepidemien i Norge (FHI, 29.04.2022)


Vi vil fortsette å sende informasjon om koronavaksinasjon når det er behov. Hvor ofte avhenger av smitteutvikling og oppdaterte vaksinasjonsanbefalinger.
Tilbud om koronavaksine framover Kommunene skal fortsatt ha et løpende tilbud om koronavaksine. De som ikke har tatt koronavaksine, men ønsker å få vaksine, kan kontakte kommunen de bor i. Fastlegen kan også svare på spørsmål. Tilbud om gratis koronavaksine gjelder også personer som er ny i landet, og de kan ha behov for ekstra informasjon og oppfølging for å kunne benytte seg av tilbudet.

Nyheter 

Personer 80 år og eldre kan få 2. oppfriskningsdose om de ønsker det
Personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Dosen gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3).
Les mer: https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/

Koronasertifikat på reise
Merk at regler for gyldighet og krav om dokumentasjon er forskjellige i ulike land. Du må selv finne ut hva som gjelder for det landet du skal reise til. På Re-open EU finner du en oversikt over dette. I EU har koronasertifikat gyldighet på 270 dager etter grunnvaksinasjon (2 doser) for personer 18 år og eldre. Alle under 18 år har gyldig sertifikat på ubestemt tid etter grunnvaksinasjon. EU har i tillegg besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke er sidestilt med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet.

Påvist covid-19 gir gyldig sertifikat i perioden 11-180 dager etter positiv test basert på gjennomgått sykdom. Personer 18 år og eldre som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2, skal kunne få vaksine selv om det medisinsk sett ikke ansees som nødvendig. Les mer om koronasertifikat på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Når skal du ta test for koronavirus, og når skal du holde deg hjemme?
Gjeldende råd er at du skal holde deg hjemme når du er syk. For å minske risikoen for å smitte andre bør du ha god hånd- og hostehygiene. Du bør også være spesielt forsiktig, og unngå kontakt med personer som er sårbare for alvorlig koronasykdom:
Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.


I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer
begrenses eller unngås. Det er ikke lenger en generell anbefaling å teste seg for koronavirus, men de som ønsker kan teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer. Det er fortsatt selvtester tilgjengelig og mange teststasjoner vil være åpne fremover.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres. Det er ikke lenger krav til karantene eller isolasjon hvis du tester positivt.
Les mer:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/om-koronatest/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *