Viktige oppdateringer fra koronavaksinasjonsprogrammet via

30.6.22: Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose
Folkehelseinstituttet anbefaler personer som er 75 år eller eldre til å ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Sykehjemsbeboere og personer over 80 år prioriteres først. Det er økt koronasmitte i Norge fordi det er kommet en ny variant av omikron som sprer seg raskere enn tidligere varianter. Det har vært flere sykehusinnleggelser for koronasykdom blant personer som er 75 år og eldre, også
hos dem som har fått 3 vaksinedoser. Derfor anbefaler FHI ny oppfriskningsdose til de eldst og mest sårbare.

Gjennomgått infeksjon med omikron ser ut til å gi lavere beskyttelse til å bli smittet eller syk på nytt sammenlignet med tidligere varianter. Personer som er 75 år eller eldre og sykehjemsbeboere som har gjennomgått infeksjon anbefales derfor også å ta oppfriskningsdose. 
Les mer: https://www.fhi.no/nyheter/2022/eldre-og-sykehjemsbeboere-anbefales-ny-
oppfriskningsdose/

  

K

Dersom du fremdeles ikke finne svar, kan henvendelser som er knyttet til din rolle i
informasjonsarbeid om koronavaksine rettes til folkehelseinstituttet@fhi.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.