Rekruttering av fosterfamilier

IKKGs hovedmål fra dannelsen av har vært å rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn, slik at barn som må flyttes fra en familie til en annen ikke samtidig trenger å oppleve å miste sin kulturelle og språklige minoritetstilhørighet.

Seminarer og konferanser

IKKG arrangerer løpende kurs, seminarer og konferanser for medlemmer og andre interesserte.

Veiledning

IKKGs tillitsvalgte er tilgjengelige for å gi råd og veiledning, og blir kontaktet fra hele landet. For veiledning ring Ghazala på 41 04 15 79.