Rekruttering av fosterfamilier

IKKGs hovedmål fra dannelsen av har vært å rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn, slik at barn som må flyttes fra en familie til en annen ikke samtidig trenger å oppleve å miste sin kulturelle og språklige minoritetstilhørighet.

Seminarer og konferanser

IKKG arrangerer løpende kurs, seminarer og konferanser for medlemmer og andre interesserte.

Veiledning

IKKGs tillitsvalgte og frivillige er tilgjengelige for å gi råd og veiledning, og blir kontaktet fra hele landet.

For veiledning på norsk, urdu, punjabi eller pashto ring Ghazala på 410 41 579, eller Shazia på 908 71 926.