Ill: Regjeringen

IKKG har fått støtte fra Kompetanse Norge over programmet Kompetansepluss frivillighet til å arrangere kurs i norsk og data for sine medlemmer i 2020-21. For 2021-22 har IKKG fått støtte til å utvide tilbudet til også å gjelde grunnleggende regning.

Kompetanse Norge vil at opplæringen skal være “praksisnær”, dvs. at den skal dreie seg om aktiviteten i foreningen. IKKG kaller derfor kurset “frivilligarena”, hvor medlemmene lærer og får trening i skriftlig og muntlig norsk, bruk av datateknologi og fra høsten av altså, også regning, ut fra de oppgavene som følger av å drive og utvikle en frivillig forening.

IKKG samarbeider med enkeltmannsforetaket Inkluderingsagenten som står for gjennomføringen av tilbudet. Bak Inkluderingsagenten står Sigurd Lydersen. Sigurd har flere års erfaring med gjennomføring av slik praksisnær opplæring og har flere videreutdanninger i voksenpedagogikk. IKKG har samarbeidet med Sigurd tidligere om praksisnær opplæring av foreldre ved en lokal skole, som også ble støttet av Kompetanse Norge over det samme Kompetansepluss-programmet.

Inkluderingsagenten Sigurd Lydersen

Fra september 2020 har IKKG Frivilligarena møttes til tre timer ukentlig på ettermiddags/kveldstid, ikke bare som et kurs i norsk og data, men samtidig som en ressurs- og arbeidsgruppe for foreningen. Grunnet smitteverntiltakene har aktiviteten siden november 2020 foregått over Zoom. Sammen har vi lest og diskutert utlysninger for diverse offentlige støtteordninger en frivillig forening som IKKG kan søke på, og vi har skrevet søknader på disse som vi har sendt inn.

Som resultat av disse søknadene har IKKG fått økonomisk støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Velferdsetaten til ulike prosjekter rettet mot behovene til målgruppen for IKKG, som en interesseorganisasjon for kvinner med minoritetsbakgrunn og deres familier, og venner. Endelig har IKKG økonomi til å “komme i hus”, og vi ser fram til å flytte inn hos Multikulturelt Initiativ og Ressurssenter (MIR) fra august 2021, og fortsette med frivilligarena og alle de andre prosjektene og aktivitetene derfra.

Vil du lære å skrive, lese og snakke norsk bedre og å bruke dataverktøy og regne, helt gratis utover medlemskontingenten til IKKG på kr. 100/80 pr år, og samtidig være med og drive og utvikle IKKG videre, så fyll ut dette Google-skjemaet (klikk på teksten), og du vil høre fra oss, eller ta direkte kontakt med leder Ghazala Naseem på 410 41 579 eller e-post shaheenaman61@gmail.com. Vi ser fram til å høre fra deg!

For påmeldingsskjema, trykk her!