Ill: Regjeringen

IKKG har for tredje år på rad fått støtte fra tidligere Kompetanse Norge, nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), til over programmet Kompetansepluss å videreføre kurs i norsk og data for sine medlemmer. Den gratis opplæringen i grunnleggende norsk, data og regning finner sted i lokalene til den frivillige foreningen MIR i Torggata 31 hver torsdag kl. 11 til 16.30, og det er fremdeles mulig å melde seg på. For påmelding fyll ut dette Google-skjemaet, kontakt IKKGs leder Ghazala Naseem på mob. 410 41 579 eller lærer Sigurd Lydersen på mob. 99 25 84 17 eller bare dukk opp på adressen mens kurset pågår.

Litt mer om IKKG frivilligarena:

Kompetanse Norge krever at opplæringen skal være “praksisnær”, dvs. at den skal dreie seg om aktiviteten i foreningen. IKKG kaller derfor kurset “frivilligarena”, hvor medlemmene lærer og får trening i skriftlig og muntlig norsk, bruk av datateknologi og regning, med tanke på de oppgavene som følger av å drive og utvikle en frivillig forening.

IKKG frivilligarena er på denne måten ikke bare et kurs, men også en arbeidsgruppe for foreningen, hvor alle kan delta, uavhengig av nivå på norsk, data og regning. Samtidig som vi lærer, så hjelper vi foreningen med å utvikle prosjekter, søke om økonomisk støtte til disse, gjennomføre aktivitetene og til sist rapportere til myndighetene om gjennomføringen.

Takket være prosjektstøtten som IKKG har fått med drahjelpen fra IKKG frivilligarena har IKKG siden august 2021 kunnet leie kontor- og kurslokaler hos den frivillige foreningen MIR i Torggata 31 i Oslo Sentrum. Siden da har IKKG frivilligarena funnet sted over 6 undervisningstimer på dagtid i disse lokalene. IKKG har fått støtte fra HK-dir til å fortsette med tilbudet fra høsten 2022, og nå skjer aktiviteten på torsdager fra kl. 11 til 16.30. (IKKG har dessuten fått støtte til å videreføre et annet Kompetanseplusskurs som ble startet opp i 2021, og hvor deltakerne lærer bedre norsk, data og regning i kombinasjon med å bruke symaskiner og holde på med redesign. Tilbudet finner nå sted i MIRs lokaler på mandager kl. 11 til 17.30, og det står mer om det her.)

IKKG samarbeider med enkeltmannsforetaket Inkluderingsagenten som står for gjennomføringen av tilbudet. Bak Inkluderingsagenten står Sigurd Lydersen. Sigurd har flere års erfaring med gjennomføring av slik praksisnær opplæring og har flere videreutdanninger i voksenpedagogikk. IKKG har samarbeidet med Sigurd tidligere om praksisnær opplæring av foreldre ved en lokal skole, som også ble støttet av Kompetanse Norge over det samme Kompetansepluss-programmet.

Inkluderingsagenten Sigurd Lydersen

Vil du lære å skrive, lese og snakke norsk bedre og å bruke dataverktøy og regne, helt gratis utover medlemskontingenten til IKKG på kr. 100/80 pr år, og samtidig være med og drive og utvikle IKKG videre, så fyll ut dette Google-skjemaet (klikk på teksten), og du vil høre fra oss, eller ta direkte kontakt med leder Ghazala Naseem på 410 41 579 eller e-post shaheenaman61@gmail.com. Vi ser fram til å høre fra deg!