IKKG hjelper myndighetene med å spre viktig informasjon om koronapandemien, og arbeider for at alle skal komme seg etter nedstengningen. På denne siden legger vi ut viktig informasjon som IKKG får tilsendt fra myndighetene. Informasjonen blir dessuten tatt opp med dem som deltar på de ulike aktivitetene i prosjektet. Det er fint om dere leser og bringer informasjonen videre i deres nettverk av familie, venner, kollegaer og bekjente. Vi setter stor pris på det hvis du vil oversette hele eller deler av informasjonen til morsmålet skriftlig, slik at vi kan publisere det her.

Les mer om IKKGs korona-prosjekt her: