Illustrasjon: SV

Interkulturell kvinnegruppe (IKKG) har fått økonomisk støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til et tiltak rettet mot folk med minoritetsbakgrunn med kurs om psykisk helse og turer i friluft med informasjon om myndighetenes tiltak for å begrense koronaepidemien. Vi ønsker nå å samle kvinner med ulik bakgrunn for økt bevissthet og kunnskap om hvordan mental trening og aktivitet i friluft under pandemien kan bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet. Det blir tur og foredrag på zoom en gang i måneden. Tiltaket starter i løpet av mai. Vi har kun 20 plasser og de første som melder seg på får plass. Hvis dette er av interesse for deg, meld deg på her, og du vil få nærmere informasjon: Påmeldingsskjema

Les mer om turene (trykk på teksten).

Les mer om den mentale treningen (trykk på teksten).