Illustrasjon: SV

Interkulturell kvinnegruppes (IKKG) fikk i 2021 økonomisk støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til et tiltak rettet mot folk med minoritetsbakgrunn med kurs om psykisk helse og turer i friluft med informasjon om myndighetenes tiltak for å begrense koronaepidemien. Vi samlet kvinner med ulik bakgrunn for økt bevissthet og kunnskap om hvordan mental trening og aktivitet i friluft under pandemien kan bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet. Det ble tur og foredrag på zoom en gang i måneden.

Prosjektet videreføres i 2022 med ny støtte fra Imdi, hvor vi vil fortsette med turene, men hvor det vil bli lagt større vekt på at de har et kulturelt innhold, ved at målgruppen inviteres med på ulike kulturtilbud i og rundt hovedstaden, som konserter, utstillinger, teaterforestillinger o.l. Videre vil foreningen i tillegg til den mentale treningen tilby et helt nytt kurs i livsstyrketrening over åtte uker fra høsten av. Det er plass til ti deltakere på livsstyrkekurset, og disse må søke om plass og vil bli valgt ut fra gitte kriterier.

Hvis dette er av interesse for deg, meld deg på her, og du vil få nærmere informasjon: Påmeldingsskjema

Fra gjennomføringen av prosjektet i 2021:

Les mer om turene (trykk på teksten).

Les mer om den mentale treningen (trykk på teksten).