Siden etableringen i 2009 har Interkulturell kvinnegruppe jobbet ut fra formålet å skape møteplasser for minoritetskvinner i Norge, og fremme kompetanse og bevissthet i innvandrerbefolkningen om deres muligheter i det norske samfunnet.

Foreningens hovedsatsingsområde fra starten av var og er fremdeles å samarbeide med barnevernet om å rekruttere fosterfamilier med innvandrerbakgrunn.  Samtidig er foreningen åpen for medlemmenes ønsker og initiativ for prosjekter og temaer for kurs og seminarer.

Foreningen har over flere år samarbeidet med AOF og andre kvalifiserte tilbydere av opplæring, for å tilby medlemmer og målgruppen nødvendig kompetanseheving for å stå sterkere i det norske samfunnet og i arbeidslivet. IKKG har i samarbeid med disse drevet fram bl.a kompetansehevingsprosjekt rettet mot foreldre i skolen, og nå også mot frivillige tilknyttet egen forening. 

Besøk og delta i debatten på vår Facebook-side.

Våre vedtekter.