Ill: hjelptilhjelp.no

IKKG har fått støtte av Velferdsetaten til etablering av aktivitetsrettede selvhjelpsgrupper for kvinner med behov for fellesskap og gjensidig støtte, med oppstart fra høsten 2021. Vi vil i første rekke invitere medlemmer med i i selvhjelpsgrupper på inntil ti deltakere som driver med aktiviteter som matlaging, sying o.l. I disse gruppene vil vi varsomt gi rom for å ta opp personlige problemer og utfordringer som oppleves vanskelig og uløselig. Vi vil bringe inn  informasjon og opplysning om mulige løsninger, hjelp og støtte som finnes i samfunnet. Alle som deltar vil ha taushetsplikt og bidra til at alle opplever det trygt å delta.

Nærmere om prosjektet:

Som interesseorganisasjon for minoritetskvinner møter IKKG stadig kvinner som bor isolert uten særlig kontakt med samfunnet. Vi møter kvinner som er i krise og føler stort psykisk press på seg. Å bo i et nytt land uten familienettverk og støtte fra venner og bekjente er ikke lett å håndtere på egen hånd. Depresjon, dårlig selvtillit og ensomhet gjør disse kvinnene utsatt for undertrykkelse og mishandling, med en høy terskel for å varsle om forholdene. Disse kvinnene trenger derfor et moralsk løft for å kunne ta et oppgjør med omstendighetene som holder dem nede. De offentlige hjelpetjenestene kan ikke gripe inn før det kommer til ytterligheter eller kvinnen henvender seg til dem, noe som skjer sjelden. 

Mange minoritetskvinner har lært å være tålmodig og holde familien samlet uten å klage. Disse mødrene oppdrar sine døtre etter samme lest og mønsteret av kvinnelig underdanighet reproduseres i minoritetsmiljøer. IKKG er opptatt av at det skal være mulig å få til en endring på dette uten at familieforholdene blir skadelidende. IKKG vil med dette prosjektet prøve ut nye grep som skaper denne endringen i holdning og atferdsmønster. 

Endringer skjer ikke ved tilfeldighet eller av seg selv. Å skulle kontakte det offentlige hjelpeapparatet for å be om hjelp forutsetter mot, språk og kjennskap til de forskjellige instansene. Hjelpen kommer dessuten som regel ikke med en gang, noe som fører til resignasjon og oppgitthet hos flere av dem som har forsøkt. Under disse omstendighetene nytter det ikke å forvente aktiv handling fra minoritetskvinner. IKKG vil nå ut til disse kvinnene og danne et nettverk av personer som de har tillit til og i første omgang å få dem ut av isolasjon.

Hvis dette er av interesse, kontakt Ghazala Naseem på 410 41 579 eller Shazia Andleeb på 908 71 926, og/eller fyll ut dette Google-skjemaet (trykk på teksten). Ved å fylle ut skjemaet blir du samtidig medlem av IKKG.