09.09.22:

Ny oppfriskningsdose for høst/vintersesong

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer 65 år og eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst. Hvis du er i denne aldersgruppen bør du ta ny oppfriskningsdose selv om du nylig har hatt korona. Det bør være minst 3 uker siden sykdommen, og minst 4 måneder siden siste vaksinedose.


Nye oppdaterte koronavaksiner blir tilgjengelig i Norge
Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig godkjent to oppdaterte versjoner av
koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvariantene som sirkulerer nå (Omikron). Om du nylig er vaksinert med en oppfriskningsdose med de opprinnelige
vaksinene, har du fått styrket beskyttelse mot alvorlig sykdom, og trenger ikke en ny dose
med oppdatert vaksine nå. Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsdoser med de opprinnelige vaksinene. Om du ønsker å få oppfriskningsdose med en av de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, er det anledning til å gi beskjed om dette på vaksinasjonsstedet.
Les mer om anbefalinger for oppfriskningsdose og de nye oppdaterte koronavaksinene:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser


Koronatelefon er lagt ned
Koronatelefonen til Helsedirektoratet er nå lagt ned. Veiledningstjenesten hos helsenorge
kan svare på spørsmål om koronasertifikat og hjelpe med utskrift av koronasertifikat,
telefon 23 32 70 00. Chatboten på helsenorge kan svare på spørsmål om koronavirus, og
kommunen kan også kontaktes. Se helsenorges nettside om koronavirus:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Lenken til chatboten finner du nederst til høyre på siden merket «Chat».

Viktige budskap

Det viktigste budskapet å formidle nå er om ny oppfriskningsdose i høst til personer 65 år eller eldre. Bruk gjerne budskap fra den nye kampanjen om oppfriskningsdoser:

«Nå bør du som er 65 år eller eldre ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Da varer beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom lenger.»

«Nå er det på tide med en ny oppfriskningsdose! Vi vet at effekten av koronavaksine svekkes over tid. Derfor anbefaler FHI en ny dose koronavaksine til deg over 65 år. Denne
oppfriskningsdosen skal både styrke og forlenge beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom.
Les mer om oppfriskningsdose på fhi.no. Og husk, koronavaksine er gratis.»


FHIs kampanjemateriell kan brukes fritt: https://www.fhi.no/publ/diverse/koronavaksine—
oppfriskningsdose-host-2022/


Det er også viktig å fortsette å formidle kjernebudskapene:

Koronavaksine beskytter mot alvorlig koronasykdom

Det er ikke for sent til å begynne med koronavaksinasjon

Ta kontakt med kommunen der du bor for å få koronavaksine

Koronavaksine og vaksinering er gratis

Alle som oppholder seg i Norge har rett på vaksine, uansett hvilken oppholdsstatus de har

Du har rett til tolk når du mottar helsehjelp i Norge

Vaksine er frivillig i Norge

30.6.22: Eldre og sykehjemsbeboere anbefales ny oppfriskningsdose
Folkehelseinstituttet anbefaler personer som er 75 år eller eldre til å ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Sykehjemsbeboere og personer over 80 år prioriteres først. Det er økt koronasmitte i Norge fordi det er kommet en ny variant av omikron som sprer seg raskere enn tidligere varianter. Det har vært flere sykehusinnleggelser for koronasykdom blant personer som er 75 år og eldre, også
hos dem som har fått 3 vaksinedoser. Derfor anbefaler FHI ny oppfriskningsdose til de eldst og mest sårbare.

Gjennomgått infeksjon med omikron ser ut til å gi lavere beskyttelse til å bli smittet eller syk på nytt sammenlignet med tidligere varianter. Personer som er 75 år eller eldre og sykehjemsbeboere som har gjennomgått infeksjon anbefales derfor også å ta oppfriskningsdose. 


Les mer: https://www.fhi.no/nyheter/2022/eldre-og-sykehjemsbeboere-anbefales-ny-
oppfriskningsdose/