Tur til botanisk-hage 7. juli 2021

Av Sadia Ashraf

I krydderhaven med den flinke omviseren. Foto: Sigurd Lydersen

Det var totalt 23 personer (damer, menn og barn). Vi startet turen med omvisning av en guide. Guiden møtte oss foran Lids hus. Omvisning tok ca. én time og vi lærte litt om trær, blomster og andre vekster i hagen, med vekt på det som er mest aktuelt for årstiden.

Guiden fortalte oss om de ulike avdelingene og anleggene. Samlingene i Botanisk hage inkluderer over 5500 plantetyper fra hele verden. Det brukes aktivt i utdanning, oppsøkende og forskning på museet. Plantene dyrkes både i drivhusene og forskjellige temahager utenfor.

Etter en time når vi var ferdig med omvisning besøkte vi det naturhistoriske museet. På Naturhistorisk museum så vi naturens mangfold. I de zoologiske og geologiske utstillingene opplevde vi det beste fra de omfattende naturvitenskapelige samlingene. Når vi var ferdig med museet satt vi på benkene utenfor og spiste sammen og koste oss.

På slutten besøkte vi Klimahuset hvor det settes søkelys på jordas klimasystem, global oppvarming og hvordan vi kan løse utfordringene. 

Det var totalt 23 personer (damer, menn og barn). Vi startet turen med omvisning av en guide. Guiden møtte oss foran Lids hus. Omvisning tok ca. én time og vi lærte litt om trær, blomster og andre vekster i hagen, med vekt på det som er mest aktuelt for årstiden.

Guiden fortalte oss om de ulike avdelingene og anleggene. Samlingene i Botanisk hage inkluderer over 5500 plantetyper fra hele verden. Det brukes aktivt i utdanning, oppsøkende og forskning på museet. Plantene dyrkes både i drivhusene og forskjellige temahager utenfor.

Etter en time når vi var ferdig med omvisning besøkte vi det naturhistoriske museet. På Naturhistorisk museum så vi naturens mangfold. I de zoologiske og geologiske utstillingene opplevde vi det beste fra de omfattende naturvitenskapelige samlingene. Når vi var ferdig med museet satt vi på benkene utenfor og spiste sammen og koste oss.

På slutten besøkte vi Klimahuset hvor det settes søkelys på jordas klimasystem, global oppvarming og hvordan vi kan løse utfordringene. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *