Les mer om IKKGs Koronaprosjekt her: https://www.ikkg.no/koronainformasjon-og-mental-helse/

I vår tid går vi over til et annet liv som begynner å vise seg for oss. Vi blir mer sammenkoblet og avhengig av hverandre. Vi får negative følelser fordi vi ennå ikke har forstått hvordan vi skal tilpasse oss dette nye livet.

En av disse følelsene er depresjon. Depresjon er å føle seg nedstemt. Mange folk føler seg i skyggen av tiden, opplever mangel på mening, formål og energi og blir utmattet. Folk trenger hjelp for å takle dette.

Det finnes en positiv kraft i naturen, som vi må forsøke å ta i bruk i våre liv. På den måten kan folk få større kontroll over personlige problemer som depresjon, angst, ensomhet og stress. Det kan også bidra til å løse samfunnsmessige og økologiske problemer.

I ledd av IKKGs koronaprosjekt inviterer IKKG til mental trening med psykoterapeut Sajida Parveen (se nedenfor).

Første trening skjer på Zoom onsdag 30. juni fra kl. 19:

Endre linsen – Endre livet ditt 

  1. Sansene våre 
  2. Hva er skjema?
  3. Slett gamle filer 
  4. Positiv Energi

Sajida vil kjøre månedlige slike treninger framover, ut fra denne planen:

1.Introduksjon av planen: Kan tankene gjøre oss syke?

  Om tenkeprosess hos mennesker)

Når: Onsdag 23. juni kl. 18-19.30

2. Å tilgi seg selv og andre

Når: Onsdag 11. august fra kl. 19-20.30

3. Mine relasjoner (Relasjonenes 5 dimensjoner)

4. Leve i nå-tiden.

5. Hvor mye verdt er jeg?

Fyll ut påmeldingsskjema (klikk på teksten) for å få tilsendt Zoom-lenke.

Om psykoterapeut Sajida Parveen:

Jeg har sertifikat i den kognitive metoden NLP fra Solstadakademiet i Oslo og har 3 års erfaring fra behandling av klienter. Jeg hjelper kvinner som ikke mestrer hverdagen sin og sliter med mental helse. De har ofte relasjonsvansker og er i emosjonell ubalanse.  Jeg bruker kraftfulle cochtekniker og  språkmønster som skaper raske  og store enderinger i klientens liv. Jeg har dessuten grunnkurssertifikat i hypnoterapi og en master i energihealing. Ved klientbehandling bruker jeg hypnoteknikker også. Jeg har mer enn ti års erfaring med  gruppecoaching hvor jeg  veileder minoritetskvinner til  å mestre livet  sitt og innse utfordringer de møter i hverdagen sin. Jeg driver mitt eget firma “Natural Therapy” fra Norge.