Les mer om IKKGs Koronaprosjekt her: https://www.ikkg.no/koronainformasjon-og-mental-helse/

Gjennomførte turer:

Sognsvann 26. mai (trykk på teksten).

Mariholtet 16. juni. kl. 12

Tøyen park  onsdag 7. juli 2021 kl. 13

Folkemuseet onsdag 14.07.2021 kl. 13

Planlagte turer:

5. Nordmarka  august 2021

Friluftsområde nord i Oslo med mangfoldige turmuligheter året rundt. Nordmarka grenser mot Sørkedalen/Vestmarka, Krogskogen, Hadeland, Romeriksåsen og Lillomarka. Stort sett er det godt skiltet i marka.

6.Hyttetur  september 2021

Hytte tur han være en frilufts aktivitet midt i skogen for to dager. Der kvinner kan bare nyte naturens friluft. De senere årene har friluftslivterapi blitt en økende behandlingsform for psykiske helseplager. Grønn resept er også et viktig virkemiddel for å bedre den psykiske helsen, eller til individer med livsstilssykdommer. Friluftsliv og fysisk aktivitet gjør noe med den psykiske helsen vår.

6. Ekeberg skulptur pakken  oktober,2021

Å få flere til å delta i fysisk aktivitet utendørs vil gi gode folkehelseeffekter. Derfor arrengere vi tur til Skulptur og kulturarvspark med en sterk internasjonal kunstsamling kan gi sjansen til kvinner å diskutere naturen og det vakre landskapet med mange spektakulære utsikter. Ekebergs park har historie og natur. Det er også en utfordring for innvandrer kvinner å vare fysisk aktive som er viktig for helsemyndighetene.

7. Vandring langs Akerselva november, 2021

Akerselva har status som verneverdig kulturområde. Hvis du følger den åtte kilometer lange stien hele veien passerer du både industrihistorie, fossekraft, bade- og rekreasjonsområder, fiskeplasser, skogområder og dyre- og planteliv.